Hírek
A Szövetség  
Alapszabály  
Vezetõség  
Taggyülekezetek  
Kiadványok  
Események  
Letöltések  
Kapcsolataink  
Alkalmaink  
Elérhetõségünk  
Presbiteri találkozók  

 

 

 

Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek
Sz ö v e t s é g e

Gémes Pál lelkész-elnök

Pünkösdi körlevél 2013

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek,
felügyelők és gyülekezeti tagok!

Húsvét és pünkösd, keresztény hitünk legnagyobb és Krisztus Egyháza eredetének ünnepe között köszöntök mindenkit szeretettel április hó gyönyörű igéjével:

    „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bensőségesebb.” (Kol 2,6+7)

Minden felhasznált igealak egy-egy biztatás: elfogadtátok – éljetek – gyökerezzetek meg – épüljetek – erősödjetek – tanultátok. Mindegyikről érdemes elgondolkodni, értelmét, mondandóját megfontolni. Ne hagyjátok el Őt, a hű Urat, aki feltámadott és él – és mindenkor velünk van! Kicsiny gyülekezeteinknek és a szétszórtságban élő híveinknek nagy vigasztalás és ösztönzés a hálaadásra ez az üzenet!

Szeretettel hívom a gyülekezetek képviselőit idei Szövetségi Közgyűlésünkre, amit a svédországi testvéreink meghívására a Göteborg-hoz közeli Tångagärde -i üdülőtelepen tartunk 2013 szeptember 5-től 8-ig. Mivel én magam nyáron gyülekezetet váltok a német szolgálatban, nem tudok részt venni a közgyűlésen. Megkértem társelnökünket, Varga Pál lelkésztestvéremet, hogy vegye át a szervezés és vezetés feladatát. Mellékelve küldjük az ő meghívó levelét és a jelentkezési ívet. Isten áldása legyen a közgyűlésen, annak résztvevőin és vendéglátóin egyaránt!

Szeretettel kívánok mindenkinek áldott pünkösdi ünnepet és jó készülődést a közgyűlésre, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége nevében

Gémes Pál


letölthető (PDF): körlevél / jelentkezési lap / és meghívó Tångagärden-be
letölthető (Word): körlevél / jelentkezési lap / és meghívó Tångagärden-be


Pünkösdi körlevél 2012

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek,
felügyelők és gyülekezeti tagok!

Mennybemenetel és Pünkösd előtt keresem meg körlevelemmel Szövetségünk taggyülekezeteinek vezetőit, lelkészeit. Az ismét jól sikerült Presbiteri Konferencia és a hosszú vajúdás után végre megszületett Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége jó hírével köszöntök mindenkit szeretettel.

Egyben szeretném a gyülekezet képviselőit szeretettel meghívni idei Szövetségi Közgyűlésünkre, amit Magyarországon, Révfülöpön, a Református és az Evangélikus Egyház közös meghívására tartunk 2012 augusztus 31-től szeptember 2-ig.

Reméljük, hogy minden gyülekezetből lesz résztvevő!

„Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő,
ha hálaadással élnek vele.” (1Tim 4,4)

Május hónap igéje a hálaadásra szólít fel minket: Bizony jó, ha nem feledkezünk meg arról, hogy kinek köszönhetjük létünket, mindennapi kenyerünket, családunkat – és nem végső soron gyülekezetünket és annak vezetőit, tagjait egyaránt! Istennek legyen hála minden áldásáért, ne szünjünk meg hozzá könyörögni, hogy továbbra is működjön köztünk Szentlelkével, hiszen nélküle semmit sem tudunk tenni (Ján 15,5)! Szeretettel kívánok mindenkinek áldott ünnepeket a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége nevében,

Pünkösdi körlevél és meghívó Révfülöpre (letölthető, PDF)

Karácsonyi körlevél 2010

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek,
Felügyelők és Gyülekezeti Tagok!

"Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla és hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is."(1. Ján. 1, 2-3)

Szeretettel köszöntöm a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségéhez tartozó gyülekezeteket, elöljáróikat és tagjaikat. Kívánom elnöktársaim nevében is életükre, munkájukra, gyülekezeteikre Isten bőséges áldását! Gyümölcsözzön munkájuk az Európaszerte szétszórtságban élő magyar protestáns testvéreink között. Legyen mindnyájunk számára biztatás az 2011-es év igéje:

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. “ (Róm 12, 21)

Karácsonyi körlevél (letölthető, PDF)

A 2011-es terveink és más érdekes időpontok

A 9. MAGYAR PRESBITERI KONFERENCIA témája az imádság.
Szeretettel hívogatunk minden presbitert és gyülekezeti munkatársat 2011. április 15-17 között Burbach-Holzhausenbe.
A meghívó részletes műsorral és jelentkezési lappal külön megy a gyülekezetek lelkészi hivatalába.

Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 52. nagyheti találkozóját ugyancsak Holzhausenben tartja 2011 április 16-21 között.
További információ (kattintson rá): EURÓPAI MAGYAR EVANGÉLIUMI IFJUSÁGI KONFERENCIA (EMEIK)

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia és a Magyar Pax Romana közös szervezésében kerül sor a
6. Magyar Ökumenikus Konferenciára Blatonszárszón 2011 április 23 és május 1 között.
További információ: EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM (EPMSZ)

SZÖVETSÉGI KONFERENCIA és KÖZGYŰLÉS 2011 szeptember 2 - 4 között lesz Bécsben, a bécsi reeformátus gyülekezet meghívására. Szeretettel hívjuk a gyülekezetek küldötteit és lelkipásztorait és kérünk minden gyülekezetet, hogy tegye lehetővé legalább egy képviselője részvételét.
Meghívót és jelentkezési ívet a húsvéti körlevélben küldünk


A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) XI. világgyűlése

Kedves Testvérek!

Az Evangélikus Világszövetség július 20-27 között Stuttgartban tartja XI. világgyűlését, amelyre Magyarországról és Erdélyből is jönnek küldöttek. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy velük találkozhassunk. Ezért szeretettel hívunk meg Benneteket azünnepi istentiszteletre és gyűlésre, amelyet stuttgart-heilbronni gyülekezetünk rendezne a Stuttgart-Bad Cannstatt-i Luther-templomban és gyülekezeti termében július 25-én, vasárnap d.u. 3 órakor.

A találkozóra meghívjuk Szövetségünk minden taggyülekezetét, a lelkészeket, munkánk támogatóit és barátainkat. A rendezvényen remélhetőleg részt vesz a stuttgarti Magyar Kulturintézet is.

Tudjuk, hogy a nyár kellős közepére eső időpont nem különösen alkalmas, mégis reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel a ritka alkalommal és eljönnek erre a nagy „magyar-magyar“ találkozóra. Részletes programmot jelentkezéstek után küldünk ki. Már most kérünk Benneteket, hogy tervezzétek be ezt a találkozót és legkésőbb június végéig küldjétek el a jelentkezést.

Isten áldását kérve életetekre, munkátokra és jöveteli előkészületetekre, köszöntünk Benneteket,
Szeretettel a Württembergi Magyar Protestáns gyülekezet lelkészei és presbiterei


Terveink 2010-re

A 8. MAGYAR PRESBITERI KONFERENCIÁ-t a Szövetség rendezésében, 2010 március 26-28 között ( közvetlenül az Ifjúsági Konferencia kezdete előtt!) Holzhausenben tartjuk. Meghívó részletes műsortervvel és jelentkezési lappal letölthető itt:
Műsor és meghívó (letölthető, Word:) (vagy, PDF: )
(letölthető jelentekezési lap: )

Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 51. nagyheti találkozóját 2010. március 27 - április 2. tartja Burbach-Holzhausenben (Németország).
További információ (kattintson rá): EURÓPAI MAGYAR EVANGÉLIUMI IFJUSÁGI KONFERENCIA (EMEIK)

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2010. május 9 – 14. között rendezi meg akadémiai napjait Nyíregyházán.
További információ: EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM (EPMSZ)

SZÖVETSÉGI KONFERENCIA és KÖZGYŰLÉS 2010 szeptember 10 – 12 Tübingenben, Stuttgart mellett.
Szeretettel hívogatjuk a gyülekezetek delegátusait és lelkipásztorait. A záróistentiszteletet a stuttgarti gyülekezettel együtt tartjuk. Meghívót és jelentkezési ívet a húsvéti körlevélben küldjük.
A 2011-es közgyűlést előreláthatólag Bécsben tartjuk, az Ausztriai Magyar Ref. gyülekezet meghívására.


Karácsonyi körlevél 2009

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek,
felügyelők és gyülekezeti tagok!

„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.”

Karácsony titkát Pál apostol a Galatákhoz címzett levélben ezekkel a szavakkal fogalmazza meg (4,4+5). Nem a betlehemi kisgyermek születésének izgalmas és látványos leírását olvassuk nála – azt Máté és Lukács közlik evangéliumaikban. A nagy hittérítő lényegre törően Isten akaratáról beszél, mely a „Fia elküldésének” a mozgató ereje: Üdvözíteni szeretne minden embert! Megváltani minket – hogy „Isten fiaivá legyünk”!
Jézus Krisztus azzá lesz, amik mi is vagyunk, ti. a törvény alatt élők, akik hiába próbálkoznak Isten előtt megállni. De Ő betölti ezt a szerepet – úgy, ahogyan csak Isten Fia tudja – a legvégsőkig kitartva a hitben és a szeretetben. Ezért válik Ő számunkra a Megváltónkká, hiszen ártatlanul és bűntelenül élt, szenvedett és halt meg a kereszten. Karácsony a feltámadás reggelét nem múlhatja fölül. De Húsvét ünnepe sem teljes a „testté lett igé”-ben megmutatkozó szerető Isten nélkül. Hálásan és és Istenben reménykedve nézünk tehát az ünnepi napok elé, emlékezetbe idézve, hogy a szeretet és az egymást megajándékozás napján a legnagyobbat ajándékot Tőle kapjuk, aki személyében közvetíti Isten szeretetét!

Ebben a hitben és reménységben köszöntöm a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségéhez tartozó gyülekezeteket, elöljáróikat és tagjaikat. Kívánom elnöktársaim nevében is életükre, munkájukra, gyülekezeteikre Isten bőséges áldását! Gyümölcsözzön munkájuk a szerte Európában, szétszórtságban élő magyar protestáns testvéreink között.
Az új esztendő igéjével zárom soraimat. Legyen üzenete biztatás és erőforrás egyaránt: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és higgyetek énbennem” (János 14,1).

Karácsonyi körlevél (letölthető, Word) Karácsonyi körlevél (letölthető, PDF)


Karácsonyi körlevél 2008

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek,
Felügyelők és Gyülekezeti Tagok!

Szeretettel köszöntök mindenkit azzal az adventi igével, mely a (német) istentiszteleti rend szerint a második vasárnapon elhangzó heti ige: „ Emeljétek fel fejeiteket, mert közeledik a megváltásotok!”

Aki szemlesütve, fejét lehajtva jár-kel az életben, az bizony nem sokat lát, nem képes észrevenni sem a fenyegető veszélyt, sem a közelgő jót. Jézus igéje arra buzdít: Emeljük fel szemeinket - ahogyan a 121 zsoltár is megénekli - mert a várakozó ember, aki a távolt kémleli - az az Istenre figyelő, tőle segítséget remélő ember. Isten eljövetele e világba - ez a nagy csoda - minden jónak a forrása. Hiszen miérettünk ölt testet a mindenható. Puszta szeretetből válik nekünk, embereknek kiszolgáltatottá és végzi életét csúfosan a kereszten. A testetöltés titkát csak a feltámadás múlja fölül. Így valósul meg Jézus Krisztus életének kezdete és vége által egyazon isteni terv: Általa békülhetnünk ki Istennel, általa üdvözülünk.

Arra az Úrra figyeljünk, aki ebben az esztendőben is szívén hordozta gyülekezeteinket, lelkipásztorainkat, presbitereinket - és azok munkáját. Az a Jézus Krisztus az, akire fel kell figyelnünk, akihez emeljük fel szemeinket - mert ő felénk jön, minket vár tárt karokkal.

Ha rátekintünk, akkor nem biztos hogy minden gondunk egyszerre megoldódik. De gondoljunk a vizen járó Péter esetére (Máté 14,29-31): Az őrá figyelés minket erővel lát el a gondok leküzdésére és szeretete elfedi botlásainkat, erre az ő egész élete a bizonyíték. Ezért:
„Emeljétek fel fejeiteket, mert közeledik a megváltásotok!”

Karácsonyi körlevél (letölthető, Word) Karácsonyi körlevél (letölthető, PDF)

Fontos dátumok 2009-ben

A 7.MAGYAR PRESBITERI KONFERENCIÁ-t a Szövetség rendezésében, 2009 április 3-5 között ( közvetlenül az Ifjusági Konferencia kezdete elött!) Holzhausenben tartjuk.
Témája "A gyülekezeti istentiszteletek rendje - a liturgia".
Műsor és meghívó (letölthető, Word:) (vagy, PDF: )

Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia 50. nagyheti találkozóját „Otthon – idegenben” címmel 2009. április 4-11. tartja Burbach-Holzhausenben (Németország).
További információ: (www.church.lutheran.hu/emeik) honlapon.

Szövetségi konferencia és közgyűlés 2009 augusztus végén -szeptember elején lesz Hannoverben. A meghivót és a jelentkezési ívet a húsvéti körlevélben küldjük.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bázel) 40 éves fennállását ünnepli.
A 2009. április 27 – május 2. között az ausztriai St. Georgen am Längsee (Karintia) festői konferenciaközpontjában tartandó találkozón "Az alapítók öröksége: egy független magyar szellemi műhely" címmel előadások, kerekasztal-beszélgetések, munkacsoportok emlékeznek a Szabadegyetem alapítóira és négy évtizedes működését meghatározó személyiségeire.
Érdeklődés, jelentkezés: Deák Péter, Bellerivestr. 59, 8008 Zürich, tel.: 044-383 85 37, e-mail: (március 6-ig). További információ: (www.epmsz.eu) honlapon.


Fontos dátumok 2008-ban

A 6.MAGYAR PRESBITERI KONFERENCIÁ-t a Szövetség rendezésében, 2008 március 14-16 között ( közvetlenül az Ifjusági Konferencia kezdete elött!) Holzhausenben tartjuk. Téma: A protestáns egyházak legfontosabb HITVALLÁSAI. Felkért előadók: Dr. Juhász Tamás, professzor, Kolozsvár, Joób Olivér, ny. lp. Zürich és Varga Pál, lp. Ulm/Dietenheim. Részletes müsortervet és jelentkezési lapot külön küld ki minden gyülekezet presbiteriumának társelnökünk Varga Pál.

Ifjusági Konferencia 2008 március 15-21 között lesz Holzhausenben (www.church.lutheran.hu/emeik).

Szövetségi konferencia és közgyűlés 2008 augusztus 29-31 között lesz a Zürich melletti Kappelben. A meghivót és a jelentkezési ívet a húsvéti körlevélben küldjük.

Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem 2008-as Akadémiai napjai 2008 április 27-május 3 tartja a horvátországi Bizovácban (www.epmsz.eu).

Útitárs

35 év után 2008 január 1-től Budapestre költözik az ÚTITÁRS c. Magyar Evangéliumi Lap szerkesztése. Miután befejezte az 51-ik(!) évfolyam szerkesztését, Gémes István kezéből új gazdához kerül a lap, a nyugati diaszpóra leghosszabb ideig létező evangéliumi újságja. Az új kiadó a MAEK (Magyar Evangélikusok Konferenciája), mely átveszi mind a lap előállítási költségeit, mind pedig az eddigi terjesztést a magyar nyelvű protestáns diaszpóra felé. A megváltozott formátum és az új szerkesztői gárda - a felelős szerkesztő Szűcs Petra Budapestről - mellett, a megszokott igényességgel és a külföldi magyar gyülekezetek érdekeit szem előtt tartva jelenik majd meg évente hatszor a felújított ÚTITÁRS. Köszönettel tartozunk Gémes István szerkesztőnek, Gémesné Katalinnak a layout-ért és mindenkinek, aki hozzájárult a lap eddigi megjelenéséhez és terjesztéséhez ( www.church.lutheran.hu/utitars/homepage.htm ).

Párizs

Örömmel hallottuk, hogy a Franciaországi Magyar Protestáns Egyház (vagyis a párizsi gyülekezet) november 4-én, ünnepélyes istentisztelettel emlékezett meg megalakulásának 80. Évfordulójára. Az igehirdetés szolgálatát Tóth Miklós ref. lelkész végezte Máté 28,16-20 alapján.

Stuttgart

60. jubileumát ünnepelte a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet (vagyis a stuttgarti gyülekezet) október 28-án. Az istentiszteleten F.July württembergi püspök hirdette az igét, az ünnepi előadást pedig Fabiny Tamás magyarországi evangélikus püspök tartotta. Az ünnepség keretében a gyülekezet része lett a helyi német gyülekezetnek és egyben betagolódott a Württembergi Tartományi Evangélikus Egyházba. Mind a két gyülekezetre, lelkészeire, presbitereire, munkatársaira Isten áldását kérjük!


Tavaszi körlevél 2008

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek,
Felügyelők és Gyülekezeti Tagok!

Jézus Krisztus mondja:„Én élek és ti is élni fogtok!”
Ez év igéjével köszöntöm szeretettel szövetségünk elnöksége nevében minden kedves Testvérünket! Igénk a húsvéti örömhírt hordozza magával, a feltámadottról szóló evangéliumot. Ennek az örömhírnek vagyunk mindnyájan terjesztői, belőle táplálkozunk magyar nyelvű, egyházi közösségeinkben szerte Európában. Kívánom Isten áldását erre a munkára!

Szeretettel hívogatok a Szövetség évi közgyűlésére, melyet a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségének meghívására a Zürich melletti Kappel am Albis-ban tartunk 2008 augusztus 29 és 31 között. Deák Péter választmányi tagunk vállalta a helyi szervezés fáradságos feladatát, amit előre is köszönök neki. A közgyűlést a „Haus der Stille und Besinnung” volt cisztercita kolostorban tartjuk.

A tervezett program:

Érkezés pénteken, augusztus 29-én délután; 18.00 órakor megnyitás közös vacsorával, majd ismekedés egymással és a ház történetével. Szombaton, 30-án KÖZGYÜLÉS. A részletes programot majd kiküldjük a jelentkezőknek. Mivel Kappel szorosan összefűződik az ismert svájci reformátor, Zwingli nevével, aki itt esett el a csatában, az ebédszünetben megtekintjük a Kappeli emlékművet (vezetéssel). Vasárnap, aug. 31.-én közös istentiszteletet tartunk Kappelben a svájci magyar gyülekezet tagjaival, majd együtt ebédelünk ugyanott. Ezzel a hivatalos program véget ért. Akinek nem kell sietnie, az részt vehet egy vezetéses városnézésen Zürichben, amit egy grillezés követ a neumünsteri gyülekezet parkjában. Erre külön jelentkezést(!) kérünk.
A költségek egész időre (elszállásolás, étkezés) 290 SFr (egy-ágyas szoba), 230 SFr (két-ágyas sz.), ill. 190 SFr (három-ágyas sz.) fejenként. Az egy-ágyas szobák száma korlátozott, érdemes hamar jelentkezni.

Tavaszi körlevél (letölthető, Word) Tavaszi körlevél (letölthető, PDF)
Jelenkezési lap (letölthető, Word)

Karácsonyi körlevél 2007

A szövetség taggyülekezeteinek és a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves Lelkipásztorok, gondnokok,
felügyelők, presbiterek, gyülekezeti tagok

Az "adventus" szó a jövendőt, az eljövendőt jelenti. Azt, aki felénk már elindult, már úton van. A szentírás tele van olyan utalásokkal, hogy Isten elindult hozzánk és képekkel írja körül, hogy ki az eljövendő: Az igazság napja (Mal 4,2), az Immánuel (= velünk az Isten, Ézs 7,14), a szegény és szamárháton jövő király (Zak 9,9), Isten szolgája (Ézs 42,1.3 és másutt), és még sok más.

Sokan ezt úgy értették, hogy Isten nagy leszámolásra készül népével. Voltak, akik rettegtek Isten napjának az eljövetelétől, hiszen nem volt tiszta a lelkiismeretük. Ki állhat oda Isten ítélőszéke elé bátran és vallhatja, hogy bűntelen? De voltak, akik vállat rántottak és nem hitték el, hogy ez valóban bekövetkezhet. Elsősorban ezeket ostorozta Keresztelő János, az eljövendő Isten előfutára. Hihetetlen nagy volt hatása, tódultak a megfélemlített emberek hozzá, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, ha alámerítkeznek a Jordán vizében.
De Jézus nem a megtorló és büntető Istennek a küldötte, benne nem az ítélőszék csalhatatlan és igazságos bírájaként jelenik meg Isten. "Dicsőség királya mihozzánk eljövend, bűn átkát s erejét megtöri ő, a szent, kárhozatból kiment.", énekeljük egyik adventi énekünkben. Isten valóban jön hozzánk, a könyörülő, az alázatos, a szeretetével gyógyító, názáreti Jézusban, aki szavaival és tetteivel egyértelműen kifejezi Isten akaratát: Ő megváltani és üdvözíteni akarja a bűnöst. Isten akaratának végső következményét is vállalja a keresztfán. Maga a tanítványai is csak a húsvéti események hatására döbbentek rá, hogy Isten komolyan gondolta ilyenforma eljövetelét.

Ha belépünk az adventi időbe, akkor tudatosítani kell magunkban azt, hogy Isten már elindult minket is megkeresni. Advent bűnbánati idő - "meg-térés"-re szólít fel minket az ige. De nem fenyegetőleg, hanem a hozzánk jövő Krisztus örömhírével. Ezt hallhatták elsőnek a pásztorok is a betlehemi tájon:

"Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert születék néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában."(Luk 2,10k.)

Ez az örömhír bátorítson, vigasztaljon, tanítson minket is - gyülekezeteinket is a 2007-es év végén és az újesztendőben is.

Jaskó Irén Gémes Pál lp. Varga Pál lp.
titkárnő /sk/ elnök /sk/ társelnök /sk/
 


 

 

 

 
 

 A Szövetség I Alapszabály I Vezetõség I Taggyülekezeteink  Kiadványok I  Események 

 Letöltések Kapcsolataink Alkalmaink Elérhetõségünk

 
Copyright © 2003 Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. Minden jog fenntartva.