2003

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

Varga Pál lelkipásztor elnök

Carl-Otto-Str. 1

D-89165 Dietenheim 

                                                                                  Karácsonyi körlevél 2003

                               Kedves Lelkipásztorok,

                                Gyülekezeti Vezetők,

                               Kedves Gyülekezeti Tagok,

Szövetségünk elnöksége nevében köszöntöm tag-gyülekezeteinket, egyéni tagjainkat és valamennyi nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetet.

                               A 2003-as évet egy körlevéllel zárjuk, amely egy rövid karácsonyi elmélkedést és tájékoztatást tartalmaz.

                               Nyugat-Európai gyülekezeteink számára ez az esztendő több fontos eseményt hozott és a SZÖVETSÉG is

                               két kiemelkedő találkozóra tekinthet vissza: a tavaszi presbiteri összejövetelre és az őszi konferenciára.

                               Az előbbiről már szétküldtünk egy beszámolót, az utóbbi jegyzőkönyvét ez a körlevél tartalmazza.

Kérem a gyülekezetek felelős vezetőit, hogy  e tájékoztatót adják tovább a presbitereknek és az érdeklődő gyülekezeti tagoknak. A mellékelt rövid karácsonyi áhítatot felhasználhatják ( vagy sokszorosítva szétoszthatják) a lelkipásztorok.

Tájékoztatásul itt a következőket szeretném közölni:

2004-ben – ha Isten éltet – a nyugat-európai magyar presbiterekkel ismét Holzhausenben gyűlünk össze egy presbiteri  „továbbképzésre”, amint ebben megegyeztünk. Az időpontot  is lerögzítettük már:

  • április 2 – 4.

                                Ehhez a jelentkezési lapot már itt mellékeljük – kérjük szétosztását és visszaküldését február végéig !!

A másik fontos esemény, amire készülünk, a Szövetség  évi konferenciája lesz. Ausztriából kaptunk meghívást erre, Linzben lesz a konferencia és az időpontot már itt közöljük:

                                                                                              2004 aug. 26 – 29.

                               Ehhez a részletesebb leírást és a jelentkezési ívet a húsvéti körlevelünk fogja tartalmazni.

Az idei jegyzőkönyvből értesülhet az olvasó a svédországi konferenciánk legfontosabb döntéseiről és a Szövetség terveiről, de hadd hangsúlyozzam itt is külön, hogy a HONLAPUNK mindegyre új adatokkal gyarapszik és ez évben olvasható lesz honlapunkon a nyugat-európai magyar gyülekezeteink istentiszteleteinek és  más alkalmainak rendje !

Kérjük a gyülekezetek felelőseit, hogy ismertessék címünket és ezt lehetőség szerint a gyülekezeti értesítőkben is közöljék :

                                                                                              www.credo-hu-we.org

                               Végül azt a jó hírt is továbbadjuk, hogy a Szövetségbe való felvétel iránt továbbra is van érdeklődés és reméljük,

                               hogy további gyülekezetek és egyének is értékelik munkánkat itt Nyugat-Európában és csatlakoznak sorainkhoz.

Jó reménységgel nézünk az új esztendő elé, amely bizonyára sok izgalmasat és újat is tartalmaz majd –  úgy egyházi mint világi vonatkozásban –  a bővülő Európában.

Elnökségünk nevében küldöm jókívánságaimat karácsony ünnepére és az Úr 2004. esztendejére:

Varga Pál, lelkipásztor.

                                   a Szövetség elnöke