Vezetőség

A SZÖVETSÉG vezető testülete a VÁLASZTMÁNY, mely saját kebeléből megválasztotta a tisztségviselőket. A KÖZGYŰLÉS ezt megerősítette. A megválasztottak szolgálati ideje három év.

Választmány tagjai 2023-tól

Elnök Karvansky Mónika ref. lelkész (Ausztria)
Társelnök Gémes Pál ev. lelkész (Németország)
Alelnök Menkéné Pintér Magdolna ref. lelkész (Németország)
Alelnök Szántó András (Svájc)
Titkár Jaskó Irén (Anglia)
Pénztáros Varga Pál nyug. ref. lelkész (Németország)
Pénztáros-helyettesVita Norbert (Németország)
Szervező Haáz Katalin (Németország)
Szervező Szántó-Molnár Terézia (Svájc)
PóttagHerczegné Juhász Edit (Svédország)
PóttagMolnár Veress Pál nyug.ev. lelkész (Svédország)
Ellenőrök Egger Éva (Svájc), Máthé Zoltán (Németország)
Presbiteri konferencia szervezőiJaskó Irén, Hermán János (Hollandia), Ráksi Lajos (Németország), Marci Márió (Hollandia)
EMEIK ifjúsági konferencia szervezőiVan Bolhuis-Szabó Emőke (Hollandia), Jaskó Irén